ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย

NAW CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103486000020
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2486 พ.ศ. (80 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/7/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 29,500 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 901 ถนนศาลเจ้าใหม่ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น