ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างนครไทยอุสมยนต์

THE S.G.PLANT MANUFACTURING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000271
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2485 พ.ศ. (81 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/12/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 21,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 336 ถนนเจริญกรุง ปากตรอกสะพานยาว แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น