ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกอุสาหะกัม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000263
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2485 พ.ศ. (81 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
17/12/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 30-32 ถนนเฟื่องนคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23921 การผลิตอิฐ