ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัคคีพานิชย์

SAMAGGI BANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000247
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2485 พ.ศ. (81 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/11/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 130,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 68 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ