ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองเทียนกัวเทียน

THIAN GWA THIAN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000191
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2485 พ.ศ. (81 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/6/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 ถนนเยาวราช ปากตรอกโรงกะทะ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ