ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพานิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000140
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2485 พ.ศ. (81 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
1/7/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 56-58 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10414 การผลิตน้ำมันมะพร้าว