ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัย

RATTANA CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000107
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2485 พ.ศ. (81 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/10/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 49,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215-217 ถนนเฟื่องนคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก