ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเด่น

RADENT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเด่น (ID: 0103484000103) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/1/2484 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 117 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องสำอาง มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103484000103
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/1/2484 พ.ศ.
(83 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/1/1941 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
46443 การขายส่งเครื่องสำอาง

บริษัทที่คล้ายคลึง