ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวานิช

KRUNG THEP VANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103484000073
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2484 พ.ศ. (83 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/3/1941 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 994 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก