ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์นิยมกิจ

NIYOMKIT PRINTING LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์นิยมกิจ (ID: 0103484000065) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/2/2484 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 151 ถนนรองเมือง ซอย 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103484000065
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/2/2484 พ.ศ.
(83 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
18/2/1941 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง