ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งโต๊ะกัง

TANG TOH KANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103483000045
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2483 พ.ศ. (83 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/8/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 345 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ