ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว๋องวิงเส็ง

KWONG WING SENG

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว๋องวิงเส็ง (ID: 0103482000360) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/3/2482 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 141 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสัตว์มีชีวิต มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103482000360
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/3/2482 พ.ศ.
(85 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
27/3/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต

บริษัทที่คล้ายคลึง