ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว๋องวิงเส็ง

KWONG WING SENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103482000360
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2482 พ.ศ. (85 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
27/3/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 141 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต