ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอตานี

OTANIK LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอตานี (ID: 0103482000050) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/11/2482 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2273 ถนนหลังเฉลิมกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103482000050
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/11/2482 พ.ศ.
(84 ปี 7 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/11/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง