ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103482000041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2482 พ.ศ. (84 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/11/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 74-76 ถนนบำรุงรัถ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์