ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายยาสามแยก

SAMYEK DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIPS.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103481000056
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2481 พ.ศ. (85 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/12/1938 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 81,600 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 736 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์