ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถยนต์จันทบุรี

CHAN DHABURI MOTOR BUS CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถยนต์จันทบุรี (ID: 0103478000075) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/12/2478 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 616 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103478000075
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/12/2478 พ.ศ.
(88 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/12/1935 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง