ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วหลงเสง

HOA LONG SENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103470000084
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2470 พ.ศ. (97 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/1/1927 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3226-3228 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านค้าเฉพาะ