ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออสเตรียนสยามเทรดดิ้ง

AUSTRIAN - SIAM TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออสเตรียนสยามเทรดดิ้ง (ID: 0103470000050) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/6/2470 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2769 ถนนเจริญกรุง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103470000050
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/6/2470 พ.ศ.
(97 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/6/1927 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง