ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบราณภัณฑ์

PORANA BHANDA

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103468000013
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2468 พ.ศ. (99 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
29/3/1925 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1117 ช.ฌ. ถนนเวิ้งโรงหนังนาครเขษม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47741 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ