ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮั่วหลงจีนกี่

KIM HVE LONGCHIN KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103464000035
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2464 พ.ศ. (102 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/9/1921 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว