ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคโลสเซียมวิศวกรรม

COLOSSEUM ENGINEERING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103464000027
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย