ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเฮงฮวด

KWANGHEGHKUAT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103463000015
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2463 พ.ศ. (103 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/7/1920 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 11,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 982-984 ถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป