ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิ๊ตเชแอนด์กำปะนี

GOTTSCHE & COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103462000062
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2462 พ.ศ. (104 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/7/1919 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1009 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป