ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภาพยนตร์บริษัท

RATANAMALA LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภาพยนตร์บริษัท (ID: 0103462000020) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/7/2462 พ.ศ. ที่ที่อยู่: หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น กิจการหลักคือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103462000020
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/7/2462 พ.ศ.
(105 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
7/7/1919 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง