ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี สเปซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์

C SPACE CAFE AND BAR REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี สเปซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ (ID: 0102566000041) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2566 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 466/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102566000041
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2566 พ.ศ.
(1 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
19/6/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง