ห้างหุ้นส่วนสามัญ กู๊ดธิงแฮปเพนนิ่ง

GOOD THINGS HAPPENING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กู๊ดธิงแฮปเพนนิ่ง (ID: 0102565000099) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/11/2565 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 124/7 ซอยสุขุมวิท 95/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมทางทันตกรรม มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102565000099
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/11/2565 พ.ศ.
(1 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/11/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
86203 กิจกรรมทางทันตกรรม

บริษัทที่คล้ายคลึง