ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชำพัฒนา

CHUM PATTANA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102563000067
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/4/2563 พ.ศ. (4 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/4/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 246/323 ซอยพึ่งมี 50/10 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา