ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอ็ม.ฟอร์ ยู ซัพพอร์ต แอนด์ เซอร์วิส

A.M.FOR YOU SUPPORT AND SERVICES PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102560000112
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2560 พ.ศ. (6 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/6/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/111 อาคารศุภาลัยปาร์ค ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 3/209 หมู่บ้าน ศุภาลัยปาร์ค คอนโด ซอยพหลโยธิน21 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร