ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยเพ้นท์เตอร์

THAIPAINTER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102560000104
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2560 พ.ศ. (6 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/6/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 453 หมู่บ้าน สุขทวีวิลเลจ ซอยบรมราชชนนี76 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43291 การติดตั้งฉนวน