ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศูนย์ข้อมูลเกษตรกร

FARMERS INFORMATION CENTER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศูนย์ข้อมูลเกษตรกร (ID: 0102559000023) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19/80 หมู่บ้านรามอินทรา 71 โครงการ 2 ซอยคู้บอน 27 แยก 39 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) มีทุนจดทะเบียน 5,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102559000023
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2559 พ.ศ.
(8 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/2/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง