ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซิงคูล่าร์ เทคโนโลยีส์

SINCULAR TECHNOLOGIES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102558000054
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2558 พ.ศ. (9 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/4/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 88/182 หมู่บ้านชวนชื่นวัชรพล ซอยรามอินทรา 65 แยก 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น