ห้างหุ้นส่วนสามัญ แมทเทอร์ ซ็อคส์

MATTER SOCKS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102557000191
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/8/2557 พ.ศ. (9 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/8/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 134 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14302 การผลิตถุงเท้าถุงน่องชุดชั้นในด้วยการถักและถักโครเชต์