ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลินิกทันตกรรมยิ้มแฉ่ง

YIMCHANG DENTAL CLINIC REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102556000278
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/12/2556 พ.ศ. (10 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
25/12/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26,28 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86203 กิจกรรมทางทันตกรรม