ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีเคพี สปอร์ต

CKP SPORT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีเคพี สปอร์ต (ID: 0102556000201) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/6/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8/108 อาคารเดอะบริจด์ ซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขันกีฬา มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102556000201
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/6/2556 พ.ศ.
(11 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
12/6/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง