ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดบิวเต้ สกิน คลินิก

DE BEAUTE SKIN CLINIC ORDINARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102556000146
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2556 พ.ศ. (11 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/4/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 211/6 อาคารโมเดิร์นบาธ ชั้นที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96104 กิจกรรมการดูแลความงามแต่งเล็บมือและเล็บเท้า