ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณัฐพงศ์แฟชั่น

NATTHAPONG FASHION ORDINARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102556000138
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2556 พ.ศ. (11 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
2/4/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59/36-37 ซอยวิภาวดี 20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า