ห้างหุ้นส่วนสามัญ วัชระ วาย เอส เอส

WATCHARA YSS ORDINARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102556000120
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2556 พ.ศ. (11 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/4/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59/36-37 ซอยวิภาวดี 20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า