ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภัทรพรภัทรสิริ

PATTARAPORNPATTARASIRI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภัทรพรภัทรสิริ (ID: 0102556000049) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/1/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 280/3 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมสำนักข่าวสื่อโสตทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102556000049
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/1/2556 พ.ศ.
(11 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
29/1/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง