ห้างหุ้นส่วนสามัญ 12 ทเวล เอนเตอร์ไพรส์

12 TWELVE ENTERPRISE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102555000355
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2555 พ.ศ. (11 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/12/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-10 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์