ห้างหุ้นส่วนสามัญ ครีมเอเชีย (ประเทศไทย)

KREME ASIA[THAILAND] REGISTERED ORDINARY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102555000304
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/11/2555 พ.ศ. (11 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/11/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/72 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ศรีรครินทร์-พระราม 9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร