ห้างหุ้นส่วนสามัญ พาสเทล พับลิชชิ่ง

PASTEL PUBLISHING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102555000223
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2555 พ.ศ. (11 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
11/10/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 71 หมู่ที่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร