ห้างหุ้นส่วนสามัญ กีตาร์ มีทติ้ง

GUITAR MEETING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กีตาร์ มีทติ้ง (ID: 0102554000297) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/8/2554 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 20/218 อาคารบ้านสวนรัชดา ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102554000297
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/8/2554 พ.ศ.
(12 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/8/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง