ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดอกเตอร์ ซายแล็บ ซัพพลาย

DR.SCILAB SUPPLY REGISTERDE ORDINARY LTD.PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000289
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2554 พ.ศ. (12 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/7/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/623 หมู่บ้านเคซี รามอินทรา 1 หมู่ที่ 16 ซอยหทัยราษฎร์ 39(วัดแป้นทอง) ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 26511 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการนำร่องและอุปกรณ์การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม)