ห้างหุ้นส่วนสามัญ จี อิลิท

G ELITE REGISTERED ORDINARY LTD.PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000271
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2554 พ.ศ. (12 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/7/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 76 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม