ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิจิ ลุกซ์

DIGI LUK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิจิ ลุกซ์ (ID: 0102554000173) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/5/2554 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/35 หมู่บ้านนนทรี 2 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102554000173
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/5/2554 พ.ศ.
(13 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/5/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง