ห้างหุ้นส่วนสามัญ สาระวิทยา

SARAWITAYA REGISTERED ORDINARY LTD.PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2554 พ.ศ. (13 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/4/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 530,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 36 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82302 การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า