ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยิ้ม ยิ้ม เดลิเวอรี

YIM YIM DELIVERY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000122
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2554 พ.ศ. (13 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
8/4/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 32/200 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร