ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์ที แอนด์ ทีอาร์

RT & TR

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102554000114
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2554 พ.ศ. (13 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/4/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 39/14 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ