ห้างหุ้นส่วนสามัญ 12 ล็อตโต้

ONE TWO LOTTO REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ 12 ล็อตโต้ (ID: 0102554000084) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/1/2554 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 46/2 ซอยวัดสุคันธาราม ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102554000084
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/1/2554 พ.ศ.
(13 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/1/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง