ห้างหุ้นส่วนสามัญ ครีเอ็กซ์ อินแอนด์เอาท์

CRE EX IN AND OUT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102553000374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2553 พ.ศ. (13 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/10/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 ซอยรามอินทรา 44 แยก 10 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 63120 เว็บท่า